XVIII Niedziela Zwykła – 4.08.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + męża i ojca Karola Balcer w 10 rocz. śmierci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Henryka Kornaś  z okazji  rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Anny i Mariana Pawłowskich z okazji 40 rocz. ślubu; dla Agnieszki i Dariusza Rajtor z okazji 4 rocz. ślubu i dla Małgorzaty Rajtor z okazji 1 rocz. urodzin oraz dla Klary Wiktorii Kwiecińskiej z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich tych rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Teresy Hanusiewicz z okazji 88 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny