XVIII Niedziela Zwykła – 5.08.2018

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Marcina Sobczyńskiego w 20 rocz. śmierci, + Annę i + z rodzin Sypko i Sobczyński

10.00

Za ++ mamę, ojca, męża, + braci i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Bronisława z okazji 70 rocz. urodzin; dla Anny i Grzegorza Uryga z okazji rocz. urodzin; dla Agnieszki i Dariusza Rajtor z okazji 3 rocz. ślubu i z podz. za łaskę życia i narodzin dla córki Małgosi; dla Zuzanny Juli Lewandowskiej z okazji roczku z bł. dla wszystkich rodzin

20.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o błog. dla Marii Brzezina z okazji 89 rocz. urodzin z bł. dla rodziny