XX NIEDZIELA Zwykła – 16.08.2020

7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary i Andrzeja Majewskich z okazji 45 rocz. ślubu z prośbą o powrót do zdrowia dla Barbary z bł. dla rodziny
II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Krystyny i Franciszka z rodziną

10.00

Za + mamę Stefanię, + ojca Jana, + męża Jana i + braci Romana i Adolfa i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla dzieci: Zofii Barbary Śniegoń; Alicji Mai Górskiej i Alicji Anny Pełechaty z okazji chrztu św. z bł. ich rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + męża i ojca Marka Ozga w miesiąc po śmierci