XXII Niedziela Zwykła – 2.09.2018

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za tegoroczne żniwa i otrzymane łaski,  z prośbą o zdrowie i bł. w życiu i pracy dla naszych rolników i ich rodzin

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże dla Barbary Głowackiej z okazji urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o bł. Boże: dla Teresy Hajski z okazji 88 rocz. urodzin; dla Patrycji Biały z okazji 36 rocz. urodzin z bł. dla męża i dzieci Oliwii z okazji 8 rocz. urodzin, Karola z okazji 6 rocz. urodzin i Pawła z okazji 2 rocz. urodzin; dla Ani z okazji 25 rocz. urodzin; dla Kacpra Cebo z okazji 18 rocz. urodzin  z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Za + męża Jerzego w 9 rocz. śmierci, + Stefana, + Zdzisława i + z pokr.