XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.08.2015

7.30 – Godzinki o NMP

8.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Jana z okazji 77 rocz. urodzin i Melanii Kuziak z okazji 74 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00 – Do Mił. Boż. z podz. I z prośbą o błog. dla Natalii Stefańskiej z okazji 7 rocz. urodzin i Alicji z okazji 5 rocz. urodzin od babci Barbary

12.00Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł.: dla Zofii i Ryszarda Muszyńskich z okazji 25 rocz. ślubu i z okazji 50 rocz. urodzin Zofii; dla Krystyny i Andrzeja Malik z okazji 35 rocz. ślubu; dla Moniki i Łukasza Posiadała z okazji 5 rocz. ślubu i 4 rocz. chrztu Macieja; dla Anny Ozga z okazji 50 rocz. urodzin i córki Magdaleny z okazji 15 rocz. urodzin; dla Barbary Głowackiej z okazji 33 rocz. urodzin i syna Jana z okazji 2 rocz. urodzin; dla Tomasza Suchoń z okazji 16 rocz. urodzin; dla dziecka Amelii Szefer  z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po Mszy św.)

20.00 – Za + mamę Marię Szubka w 3 rocz. śmierci i + z pokrewieństwa