XXIII Niedziela Zwykła – 9.09.2018

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i błog. dla ks. Proboszcza w dniu urodzin i dla ojca Henryka z okazji urodzin

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże dla Zeni i Ryszarda Fabryga z okazji 50 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o bł. Boże: dla Otylii Staneczek z okazji 90 rocz. urodzin; dla Marianny Mrożek z okazji 70 rocz. urodzin; dla Patrycji i Grzegorza Biały z okazji 12 rocz. ślubu; dla Katarzyny i Patryka Churskich z okazji 1 rocz. ślubu; dla Wiktorii Jeł z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże dla Mieczysława z okazji  60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny