XXIV Niedziela Zwykła – 11.09.2016

7.30 Godzinki o NMP

8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla rodziny Magdaleńskich

10.00

Za + rodziców Ernę i Richarda Siemens, + rodziców Czesławę i Wincentego Szczecińskich i dusze w czyśćcu cierpiące

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog: dla Katarzyny i Grzegorza Chruszcz z ok. 20 rocz. ślubu z bł. dla Weroniki i Marty; dla Patrycji i Grzegorza Biały z ok. 10 rocz. ślubu; dla Justyny i Dariusza Łęczyńskich z ok. 1 rocz. ślubu; dla Wojciecha Marszewskiego z ok. 29 rocz. urodzin; dla Natalii Wojewódka z okazji 5 rocz. urodzin; o przemianę życia dla wnuka oraz dla Zbigniewa Frączek z okazji chrztu i roczku z bł. dla ich rodzin  (chrzest po mszy)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary i Henryka Łukomskich z okazji 25 rocz. ślubu z błog. dla rodziny