XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.09.2021

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, dary Ducha św. i bł. dla Marii Lisanti z okazji rocz. urodzin z bł. dla najbliższych

10.00

I – Za + Antoninę Możdżeń w półtora roku po śmierci, + Henryka i Henrykę Możdżeń
II – Za + ojca Henryka Góra o radość życia wiecznego

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Anny i Jerzego Siwik z okazji 44 rocz. ślubu; dla Teresy i Ryszarda Ciupak z okazji 40 rocz. ślubu; dla Danuty Langa z okazji 40 rocz. urodzin oraz dla dziecka Zuzanny Heleny Kumorek z okazji roczku z bł. dla ich najbliższych

17.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie, dary Ducha św. i bł. dla Barbary i Henryka z okazji 30 rocz. ślubu z bł. dla najbliższych