XXIV Niedziela Zwykła – 15.09.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

 8.00

Do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Gabrieli i Franciszka Butowskich z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla rodziny i za + rodziców Helenę i Jana, + Janinę i Teodora, + braci Stanisława, Jana i Bogdana, + dziadków z obu stron i + ks. Piotra Lewandowskiego

10.00

Za + Eleonorę Szwej w 1 rocz. śmierci

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Alicji i Andrzeja z okazji 40 rocz.   ślubu; dla Pawła Czuga z okazji 35 rocz. urodzin i syna Wojtka z okazji 2 rocz. urodzin; dla Bartosza z okazji 35 rocz. urodzin; dla Mieszka Nicpoń z okazji 10 rocz. urodzin; dla Józefa Plewa z okazji 3 rocz. urodzin i Marty Plewa z okazji 2 rocz. urodzin; dla Heleny Wyciślik z okazji roczku oraz dla Jagody Zając i Mateusza Marcina Domagała z okazji chrztu św. z bł. dla tych rodzin   (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + mamę Katarzynę Wiatrowską w 20 rocz. śmierci, + męża Teofila, + córkę Jolantę i za + męża Władysława Wymazała