XXIV Niedziela Zwykła – 18.09.2016

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Michała Lis z okazji 30 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

I – Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Justyny Jańczyk z okazji 25 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + Bronisławę Wróbel w 1 rocz. śm. od męża i siostrzenicy Lidii i za + z rodziny z obu stron

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog: dla Franciszka Urbanik z okazji 80 rocz. urodzin; dla Romualdy Patraszewskiej z okazji 80 rocz. urodzin; dla Agnieszki i Krzysztofa Szalińskich z okazji 16 rocz. ślubu z bł. dla rodzin jubilatów

17.00

Za + Benedykta w 11 rocz. śmierci, ++ Wacława, Ryszarda, Kazimierza, Jana i Lucjana