XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.09.2015

7.30 – Godzinki o NMP

8.00 – Za + Marię Kuśmierską

10.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Krystiana z okazji 47 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł.: dla Brygidy i Gerarda Kucza z okazji 50 rocz. ślubu; dla Ilony i Jana Sieroń z okazji 28 rocz. ślubu; dla Katarzyny i Wojciecha Koprowskich z okazji 20 rocz. ślubu; dla Romualdy Patraszewskiej z ok. 79 rocz. urodzin; dla Jerzego Kuziak z ok. 50 rocz. urodzin; dla Marysi Ptak z okazji 8 rocz. urodzin; o silną wiarę, miłość i zgodę dla rodziny Czerwińskich oraz w intencji dzieci: Nadii Małgorzaty Piekarz, Aleksandry Mari Głowackiej i Ignacego Tomasza Kapałka z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin   (chrzest w czasie Mszy św.)

17.00 – Nieszpory niedzielne

17.30 – Za + Benedykta w 10 rocz. śmierci, + Wacława, + Ryszarda, + Kazimierza, + Jana i + Lucjana