XXVII Niedziela Zwykła – 2.10.2016

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00 – Za wst. Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała o Miłosierdzie Boże  i dary Ducha Św. dla  rodziny Wawrzyczek

10.00 – Za + ojca Mieczysława Ozgę w 2 rocz. śmierci i + z pokr.

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog: dla Julii i Adama Hajbowicz z okazji 8 rocz. rodzin; dla Hanny Rajtor z okazji 6 rocz. urodzin; dla Marii Marszewskiej z okazji urodzin oraz dla Laury Fabjańczuk z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy)

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Elżbiety i Piotra Kołodziejczyk z okazji 30 rocz. ślubu z bł. dla rodziny