XXVII NIEDZIELA Zwykła – 4.10.2020

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + Halinę Wołkowycką w 4 rocz. śmierci i + z rodziny Wołkowyckich

10.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Danuty i Tomasza Błachowicz z okazji rocz. ślubu z bł. dla dzieci i ich rodzin
II – Za + ojca Franciszka Piwowar w 33 rocz. śmierci z okazji  imienin i za + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Stanisława i Reginy Tomaszewskich z okazji 30 rocz. ślubu; dla Pawła Plewa z okazji 36 rocz. urodzin; dla Romana Treffon z okazji urodzin oraz dla Justyny i Tomasza Treffon z okazji 25 rocz. urodzin; dla Jakuba Jana Postuła z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + Michalinę i Stanisława Książek, + z rodzin Książek i Stępień