XXVII Niedziela Zwykła – 6.09.2019

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców Zofię i Władysława Pilus, + braci Ryszarda i Stanisława Piluś, + teściów Marię i Andrzeja Kociuba, + Adelę Baran, + brata Adama, + siostrzenicę Iwonkę Klink i + z pokr.

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Zofii i Józefa Kozłowskich z okazji 47 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Tomasza Turejko z okazji 25 rocz. urodzin; dla Julii i Adama Hajbowicz z okazji 11 rocz. urodzin; dla Adeliny Okarmus z okazji 5 rocz. urodzin; dla małżonków Natalii i Tomasza  oraz  dla dzieci: Dominika Dawida Życińskiego, Teodora Okarmus, Michała Jakuba Migus, Madaleny i Przemysława Chaja z okazji chrztu św. z bł. dla ich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + rodziców Jana i Annę Gorzel, + Franciszkę i Adama Wójcik, + rodzeństwo z obu stron, Za + męża Wenecjusza Wójcik i + z pokr.