XXVIII Niedziela Zwykła – 13.09.2019 – Dzień Papieski i Dzień Fatimski

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + Wiktora Kubassa i + z rodziny

10.00

Za + rodziców, + męża i + braci

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Błażeja Rakwic z okazji 20 rocz. urodzin; dla Aleksandra Wąsińskiego z okazji 13 rocz. urodzin; dla Zofii Kwarciak z okazji 6 rocz. urodzin; dla Apolonii Zuzanny Mysłek z okazji roczku  z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Msza św. zb. do Mił. Bożego przez wst. Matki Bożej Fatimskiej z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. dla: Danuty i Tomasza Błachowicz z okazji 32 rocz. ślubu; dla Krystyny z okazji 70 rocz. urodzin; dla Aleksandry i Tomasza z podz. za dar poczętego życia i o bł. dla całej rodziny od dziadków Jadwigi i Piotra; dla Floriana o zdrowie i dla syna Tadeusza z bł. dla ich rodziny

18.00 – Nabożeństwo różańcowe o pokój na świecie
               Procesja światła z figurą MB Fatimskiej i Apel Jasnogórski