XXXI Niedziela Zwykła – 5.11.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + Danutę Chiniewicz w 1 rocz. śmierci i + z pokr.

10.00

Za + Janinę Onyszkiewicz w 1 rocz. śmierci i + Franciszka Onyszkiewicz w 20 rocz. śmierci i + z pokr.

 12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Sary i Olivii Żuk z okazji 6 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

16.15Różaniec za zmarłych zalecanych

17.00

Za + rodziców Salomeę i Antoniego, + siostry Teresę i Annę, + szwagrów Ditra i Jana i + z pokr.