XXXII Niedziela Zwykła – 11.11.2018 – Święto 100 – lecia Niepodległości Polski

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00 – Za + Dariusza Głowackiego (1 gregoriańska)

10.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o dary Ducha św. i bł. dla Rafała Waniek z okazji 15 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Teresy i Józefa Salomońskich z okazji 50 rocz. ślubu; dla Grzegorza Hetman z okazji 37 rocz. urodzin i córki Nadii z okazji 8 rocz. urodzin; dla Marcina Słaby z okazji 29 rocz. urodzin; dla Pawła Wyciślik i Pawła Pociecha z okazji 3 rocz. urodzin; dla Pauliny Kusyk i Marcela Franciszka Arndt z okazji roczku oraz dla Heleny Wyciślik, Ludwika Kamila Korczyńskiego i Jakuba Pociecha z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy)

17.00 – Za + męża i ojca Grzegorza Tyszko w 11 rocz. śmierci, + rodziców z obu stron i + z pokr.