XXXII NIEDZIELA Zwykła – 8.11.2020

   7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + żonę Elżbietę Chrapka w 3 rocz. śm., + ojca Edmunda Chrapka w 33 rocz. śm. i + z pokr.

10.00

Za + ojca Stanisława Czerniawskiego w 25 rocz. śm., + mamę Marię, + siostrę Zofię i + z rodziny Czerniawskich

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Sary i Oliwii Żuk z okazji 9 rocznicy urodzin; dla Pawła Wyciślik z okazji 5 rocz. urodzin; dla Michaliny Anny Rolka z okazji roczku oraz o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla córki Ani i dziecka  z bł. dla wszystkich rodzin

16.15Różaniec za zmarłych zalecanych

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Rafała Waniek z okazji 17 rocznicy urodzin z bł. dla całej rodzin