XXXII NIEDZIELA Zwykła – 8.11.2020

8.00

Za + żonę Elżbietę Chrapka w 3 rocz. śm., + ojca Edmunda Chrapka w 33 rocz. śm. i + z pokr.

10.00

Za + ojca Stanisława Czerniawskiego w 25 rocz. śm., + mamę Marię, + siostrę Zofię i + z rodziny Czerniawskich

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Sary i Oliwii Żuk z okazji 9 rocznicy urodzin oraz dla Pawła Wyciślik z okazji 5 rocz. urodzin z bł. dla ich rodzin

16.15Różaniec za zmarłych zalecanych

17.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Rafała
             Waniek z okazji 17 rocznicy urodzin z bł. dla całej rodzin