XXXIII Niedziela Zwykła – 13.11.2016

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + Helmuta Dziurowicz (ostatnia gregoriańska)

10.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Luizy z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla męża i rodziny
II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Rafała z okazji 13 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł: dla Danuty Zięba z okazji 89 rocz. urodzin; dla Marcina Słaby z okazji 27 rocz. urodzin; dla Wiktorii Tomaszewskiej z okazji 25 rocz. urodzin; dla Jerzego Galera z okazji 6 rocz. urodzin oraz dla dziecka Adama Fidyk z okazji chrztu z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. i z prośbą o zdrowie i bł. dla Sary i Olivii Żuk z ok. 5 rocz. urodzin z bł. dla rodziny