XXXIII NIEDZIELA Zwykła – 15.11.2020

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + ojca Stanisława Gołębiewskiego w 11 rocz. śmierci i + z pokr.

10.00

Do Mił. Bożego z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i bł. dla Alicji z okazji 65 rocz. urodzin, dla wnuka Tomasza z okazji 11 rocz. urodzin; dla wnuczki Emilii z okazji 4 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Stanisławy Smolińskiej z okazji 60 rocznicy urodzin; dla Kacpra i Franciszka Rabiasz z prośbą o bł. Boże i dary Ducha św. oraz dla Emilii Lilianny Rabiasz i Szymona Adama Kaleta z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + męża Piotra Cieślik, + brata Jana i + rodziców i teściów