Ogłoszenia duszpasterskie od 25 sierpnia do 1 września

1.Dziś świętujemy już XXI niedzielą zwykłą w ciągu roku. Liturgia przypomina nam, że jedyną bramą do Zbawienia jest sam Chrystus. Posługując się przypowieścią o ciasnych drzwiach pragnie, jako dobry pedagog, wezwać nas do mobilizacji wszystkich sił, byśmy zbawienie osiągnęli. Faktycznie bowiem nie chodzi o to, by wiedzieć, ilu zostanie zbawionych, lecz by samemu do zbawionych należeć.

Kolekta tej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby Parafii  i dokończenia budowy. Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.

2. W dzisiejszą niedzielę już po raz ostatni Msza św. wieczorna o godz. 20.00. Od przyszłej niedzieli 1 września wracamy do naszego normalnego porządku nabożeństw. W przyszłą niedzielę Msza św. wieczorna o godz. 17.00.

3. W poniedziałek przypada Uroczystość NMP Częstochowskiej. Na mszę św. zapraszamy rano o godz. 8.00.

4. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

5. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”.

 

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszej budowie i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie duchowe i materialne tego przedsięwzięcia.

 

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i wakacyjnego odpoczynku!

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl

XXI Niedziela Zwykła – 25.08.2019

  7.30 –  Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Józefa Kozłowskiego  z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Ilony i Jarosława Malik  z okazji  7 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Łucji Ignacek z okazji 70 rocz. urodzin; dla Teresy i Antoniego Wańczyk z okazji 45 rocz. ślubu; dla Zofii i Leszka z okazji 35 rocznicy ślubu; dla Anny i Łukasza Jasik z okazji 7 rocz. ślubu; dla Szymona Lis z okazji 8 rocz. urodzin  oraz dla Natalii Alicji Szombierskiej i Pawła Antoniego Kula z okazji roczku z błog. dla wszystkich rodzin

20.00

Za + Jerzego w 10 rocz. śmierci oraz za + z rodziny