14.10.2018 – XXVIII Niedziela Zwykła – XVIII Dzień Papieski

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + żonę Genowefę Małkowską i + z rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Justyny i Pawła Szadkowskich z okazji 6 rocz. ślubu i Agaty i Michała Wache z okazji 3 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o bł. Boże: dla Ireny i Joachima Jendrysik z okazji 45 rocz. ślubu; dla Teresy Wieniewskiej z okazji 70 rocz. urodzin; dla Aleksandra    Wąsińskiego z okazji 12 rocz. urodzin  i dla Zosi z okazji 5 rocz. urodzin z bł. dla wszystkich rodzin

16.15 Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + Magdalenę Smuk w 20 rocz. śmierci, + Jerzego Jankowskiego, + Michała Olewicza i + z pokr.