Zasady w czasie pandemii
koronawirusa


1) Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami na terenie Diecezji Gliwickiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla:

– osób w podeszłym wieku,
– osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
–  osób, które czują obawę przed zarażeniem.

2) Środki ochrony osobistej.

a) Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta w obszarze kościoła powinni używać:

– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie wynikające z przeciwwskazań medycznych,
– posługujący w kościołach w sytuacjach kontaktu z innymi osobami
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej w zakrystii, z wyjątkiem diakona, lektora i psałterzysty w momentach wykonywania czytania lub śpiewu,
– księża koncelebransi

b) Z obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej zwolniony jest jedynie kapłan przewodniczący liturgii.   

c) W kościołach należy udostępnić dozowniki z płynem dezynfekującym

d) Podczas każdej liturgii wiernym należy umożliwić przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę