CZWARTEK – 10.09.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i dary Ducha św. i bł. dla rodziny Chojnackich

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + mamę Marię Kopczak z okazji ziemskich urodzin; Za + Barbarę Olejarską od siostry Heleny z rodziną;