Czwartek – 11.01.2018 – Dzień Powszedni

8.00

IZb. za zmarłych: Za + męża Gerarda Jeż w 18 rocz. śmierci, + szwagierkę Elżbietę, + siostrę Helenę i + rodziców z obu stron
IIIntencja wolna