Czwartek – 12.01.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

I – Zbiorowa za zmarłych: Za + męża Henryka Kania, synową Ewę, rodziców Marię i Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące; Za + mamę Marię Wojtyna w 7 rocz. śmierci, + brata Kazimierza Wojtyna w 1 rocz. śm.
II
– Za + męża i ojca Józefa Lipowicz