CZWARTEK – 12.11.2020 – Wsp. Św. Jozafata, Biskupa

8.00

Do Mił. Bożego z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i bł. dla Jerzego Galera z okazji 10 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Joannę Jaraczewską w miesiąc po śmierci