Czwartek – 12.12.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + ojca Tadeusza Doroba, + teścia Jana Kapałka, + siostrę Annę Kusak i + z pokr.

18.00

Roraty – Zb. za zmarłych: Za + Zofię Madaj w 7 m-cy po śm., + rodziców i teściów; Za + Teofilę Zabrzewską od rodziny Tokarz z Żegestowa i brata z rodziną; Za + Reginę i Zenona Szymkowiak, + Irenę i Arkadiusza Haduła; Za Bernarda Ochudło, + jego rodziców Martę, Józefa i Marię, + rodziców  Jadwigę i Henryka Cibis, + rodziców Marię i Bernarda Krywka, + z rodziny Krotofil i + z pokr.;