Czwartek – 14.09.2017 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

   8.00

Za + Longinę Kobus od Róż Różańcowych

 18.00

Zb. za zmarłych: Za + Piotra Dzikiewicz z okazji pogrzebu; Za + Rutę Wyleżoł  w 1 rocz. śmierci; Za + rodziców Magdalenę i Kazimierza Nieradka, + siostrę Krystynę Czabanię, + braci Ryszarda i Zbigniewa Nieradka, + mamę Mirosławę Petela