Czwartek – 15.03.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Elżbietę Zimmer

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Irenę Gasz w 20 rocz. śmierci; Za + ojca Juliana , + mamę Zuzannę i + z rodzin Książek i Lisikiewicz, + chrześniaka Andrzeja Fitko i  z + rodziny Fitko i pokr.; Za + męża i ojca Dariusza Jaskólskiego w pół roku po śmierci