CZWARTEK – 16.09. 2021 – Wsp. św. Korneliusza papieża i Cypriana biskupa

8.00

I – Za + żonę Urszulę Kusz i + z pokr.
II – Za + ojca Henryka Góra o radość życia wiecznego

18.00

Zb. za zmarłych: Za + męża i ojca Dariusza Jaskólskiego w 4 rocz. śmierci i + z pokr.