CZWARTEK – 17.06. 2021 – Wsp. św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika

8.00

Za + Juliana Juszczyk
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Leonię; Za + męża Franciszka Mieczkowskiego w 12 rocz. śmierci, + zięcia Henryka, + siostry Wandę, Stanisławę, Urszulę i + z rodziny z obu stron; Za + Józefę Stańdo-Rzepczyk od Józefa i Ewy z Limanowej; Za + Czesławę i Mieczysława Drozd od rodziny Dąbrowskich z Bydgoszczy;