Czwartek – 17.09.2015 – Dzień Powszedni

8.00 – Za + Marię Kuśmierską

18.00

I – Zbiorowa za zmarłych: Za + męża Jerzego Jałowiecki w 19 rocz. śm. i + wnuka Pawła z okazji urodzin

II – Do Mił. Boż. z podz. i z prośbą o zdrowie i bł. dla Syna Michała Lis z ok. 29 rocz. ur. z bł. dla rodziny