Czwartek – 17.10.2019 – Wsp. św. Ignacego, bpa

  8.00

Za + teściów Stefanię i Edwarda Szacik i + z pokr.

18.00

Zb. za zmarłych: Za + rodziców Małgorzatę i Jana Wyleżoł i + z pokr; Za + rodziców Małgorzatę i Engelberta Wróbel; Za + Łucję i Pawła Kałuża, + siostrę Teresę; Za + Kazimierza Michura od Zosi i Michała Czerepania z rodziną;
Nabożeństwo różańcowe