CZWARTEK – 19.11.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Bożego z prośbą o świętość kapłanów od „Margaretek”

18.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. przez wst. Św. Cecylii dla naszych
Chórzystów na czele z Panem Organistą Adamem z bł. dla ich rodzin