Czwartek – 2.02.2017 – Święto Ofiarowania Pańskiego

  8.00

I – Za + rodziców Otylię i Wilhelma, + Agnieszkę i Andrzeja, + ks. Bernarda
II – Za + rodziców Julię i Henryka Bieniek, + teścia Józefa i + z pokr.

18.00

Za + Tadeusza Mazur