Czwartek – 20.12.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Xymeny Dyduch Galera z okazji rocznicy urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Roraty – Zbiorowa za zmarłych: Za + rodziców Jadwigę i Bronisława; Za + męża i ojca Dariusza Jaskólskiego z okazji imienin; Za + Annę Gradecką; Za + z rodzin Rapir i Orzechowskich; Za + Bernarda Ochudło, + rodziców Martę, Józefa i Marię, + rodziców Jadwigę i Józefa Cibis, + rodziców Marię i Bernarda Krywka i + z pokr.