Czwartek – 22.03.2018 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Elżbietę Zimmer

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Emilię i Józefa Wnęk, + syna Tadeusza, + Mariana i + z pokr.; Za + męża Jana Łazowskiego, + mamę Eugenię i + rodziców z obu stron; Za + Edytę Szycko w 10 rocz. śmierci; Za + rodziców Marię i Alfonsa Pajer i + z pokr.

Odbiór strojów dla dzieci I-szo komunijnych