CZWARTEK – 22.04. 2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Klausa Szeja
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 9.00              

18.00

Zb. za zmarłych: Za + mamę Stanisławę Nowotny w dniu 85 rocz. ziemskich urodzin; Za + Jana Gryguś, + żonę Bronisławę i + rodziców i rodzeństwo; Za + rodziców Pelagię Snopkowską, + męża Stanisława, + ich rodziców i rodzeństwo; Za + Elżbietę Treffon, + Alfreda, + z rodzin Treffon i Skoberla; Za + rodziców Mariana i Elfrydę Barszcz i + z pokr;