Czwartek – 22.12.2016 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + rodziców Otylię i Wilhelma, + rodziców Agnieszkę i Andrzeja, + ks. Bernarda i + z pokr.

17.30Okazja do Spowiedzi św.

18.00

Zakończenie Rorat dla dzieci – Zb. za zmarłych: Za + mamę Elżbietę Knopik w 10 rocz. śmierci; Za + Brunona Rżeźniczek i + jego żonę Lucynę; Za + ojca Gerarda, + rodziców Elżbietę i Alfreda Riedel, + z pokr. i o bł. dla rodziny