Czwartek – 23.01.2020 – Dzień powszedni

 8.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Irenę Gasz; Za + męża i ojca Henryka Kania, + synową Ewę, + rodziców Marię i Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące; Za + Annę Struczewską i + z rodzin Kuniewicz i Tracz