Czwartek – 23.03.2017 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Józefa Adamowicz oraz + z rodzin Adamowicz, Ciumczyk, Pawłowicz i Lisanti

18.00

Zb. za zmarłych: Za + żonę Marię Marzenę Braja Górnicz; Za + Wolfganga i Damiana Brym; Za + ojca Józefa w 13 rocz. Śmierci i + z pokr.