Czwartek – 23.05. 2019 – Dzień powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Andrzeja Lasoty z okazji 69 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Zofię Madaj; Za + Genowefę i Eugeniusza Gutowskich w rocz. śmierci od wnuków i dzieci z rodzinami; Za + mamę Janinę w 1 rocz. śmierci oraz za + ojca Mieczysława w 29 rocz. śmierci; Za + Piotra Grofik od rodziny Kępskich z Krakowa
Nabożeństwo majowe