Czwartek – 23.06.2016 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Wandę Gosik, + Zofię Zdulską, + Joannę Łaganowską

18.00

Zb. za zmarłych: Za + żonę Joannę Łaganowską Mosiądz w 5 ocz. śmierci; Za + mamę Zuzannę w 17 rocz. śmierci, + ojca Juliana i + z rodzin Książek i Lisikiewicz; Za + Marię Hajok w 6 rocz. śmierci
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa