CZWARTEK – 23.07.2020 – Święto św. Brygidy, patronki Europy

8.00

Zbiorowa za zmarłych: Intencje wolne