Czwartek – 24.09.2015 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Mari i Krystiana Dendzik z okazji 30 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

II – Za + Marię Kuśmierską

18.00 – Zbiorowa za zmarłych: Za + męża Mirosława Norek, + Kazimierę i Edmunda Norek i + Stanisława Morgoń