CZWARTEK – 26.11.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża Jana Ostrowskiego w 9 rocz. śmierci i + z pokr.

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Janusza Dudę w miesiąc po śmierci od sąsiadów