Czwartek – 27.07.2017 – Wsp. Św. Joachima, Ojca NMP

  8.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + ojca Jacentego Marciniak w rocz. śmierci; Za Małgorzatę w 9 rocz. śmierci, + Sylwię, Barbarę, Macieja, Urszulę, Jadwigę, Teresę, Kazimierę, Adelę, Stefana i dusze w czyśćcu cierpiące; Za + Dorotę Pompa Dudek od Celiny i Stanisława Dudek