Czwartek – 28.02.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Wojciecha Lewandowskiego, + krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Urszulę Strzelbicką i + Janusza Siejka; Za + rodziców Teresę i Jana Kowalczyk, + dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące; Za + Henryka Strużyk od Krystyny Gawlińskiej z rodziną;